Geschiedenis

Van de omgeving

Het gebied werd al in de IJzertijd bewoond, getuige de vele grafheuvels uit die tijd.
Wiesel is een klein gebied, gelegen achter een stuwwal uit de IJstijd, dat in vorige eeuwen ontgonnen werd uit de bossen van de Kroondomeinen. Een "kamp" is een gebied waar in het bos ruimte voor werd gemaakt om houthakkers, houtbewerkers en jachtbeheerders van een kleine bewoning te voorzien waar zij hun eigen kostje konden verbouwen. Later ontstonden verschillende wasserijen aan de beekjes, het oppervlaktewater van de Veluwe was beroemd om haar zuiverheid. Het grondwater (ter beschikking via pomp) is dat nog steeds. Wiesel heeft een watermolen, een korenmolen en een aantal waterpartijen. Er wordt in de directe omgeving nog iets geboerd, maar veel boerderijen zijn, zeker na de MKZ, verbouwd tot op afstand van elkaar liggende landhuizen.
Regelmatig ziet men er nog herten, vossen, marterachtigen, dassen, enz. lopen. De omgeving is bijzonder rijk aan vogels. Het is er doorgaans stil, echt stil.

Van de 5 uilen

Het gebouwtje was een koestal op een boerderij die al ruim 100 jaar bestaat en ooit een groot deel van Wiesel besloeg. De stal werd bewoond door koeien, stier (later os), geiten, scharrelvarkens en paarden. Er is in deze stal intensief bevrucht, geboren en gestorven. Tijdens de vogelpest diende het als ophok voor plaatselijk pluimvee.
De stal werd recent gerenoveerd, waarbij het al enigszins op een kapelletje lijkende aanzicht iets is versterkt. De lijnen zijn allemaal iets ronder gemaakt (stalramen en kloosterdeuren), de koepel werd vervangen door een glazen koepeltje. Het gebouwtje straalt een uitzonderlijke rust uit, ook van binnen.. Dat komt misschien wel door de kristalkleurige en glas-in-lood ramen en deuren. Ieder aspect van de huidige vorm bood zich steeds vanzelf aan op het moment dat het nodig was. Van binnen zijn voormalige stallen en deel nog goed zichtbaar.

Vogels

Het gebied is rijk aan vogels, waaronder mussen, vinken, zwaluwen, leeuweriken, spreeuwen, winterkoning, nachtegaal, kraaien, spechten, eksters, roeken, kauwtjes, raven, buizerds, kiekendief, havik, specht, bosuil en ransuil, vleermuis, kippen, ganzen, duiven, parelhoenders en vermoedelijk nog veel meer, maar deze hoor en zie je in ieder geval regelmatig.