Kosten (tarieven 2018)

Deze prijzen zijn richtlijnen. Afwijkende afspraken zijn mogelijk. Bel even.

Verblijf per nacht € 80

Bed/badlinnen p.p.€ 25 (verplicht)

Eindschoonmaal € 35 (verplicht)

Wifi €5, houtkachelgebruik €7,50 (optioneel)

Deelnemersaantal

Voor de meeste activiteiten in de 5 uilen is ruimte voor ongeveer 10 personen.
Voor individueel gebruik gelden andere tarieven, zie kosten.

Voorwaarden

Aan het verblijf en/of gebruik van de 5 uilen zijn, behoudens die van algemeen te verwachten fatsoen, enkele extra voorwaarden verbonden.

 1. Voorafgaand aan enig gebruik van de 5 uilen dienen de kosten van het betreffende gebruik te zijn betaald.
 2. Voor sommige activiteiten is een borg verschuldigd van € 100. Er staan een aantal kostbaarheden in het gebouw. De borg wordt na afloop terugbetaald. Eén gebruiker zal zich schriftelijk verantwoordelijk verklaren voor de andere gebruikers m.b.t. diefstal of andere materiële schade.
 3. Voor bijzonder of uitgebreid gebruik van de 5 uilen
  (extra faciliteiten) zal een overeen te komen bedrag (via contact) tevoren worden overgemaakt op rekening 102192522 t.n.v. M.J.Coverdale.
 4. Het gebouw dient na afloop schoon te worden
  opgeleverd.
 5. M.J.Coverdale is niet aansprakelijk voor schade
  of letsel aan gebruikers van de 5 uilen.