Kosten (tarieven 2008)

Deze prijzen zijn richtlijnen. Afwijkende afspraken zijn mogelijk. Bel even.
Per dag € 100
Per week € 550
Weekend* € 200

Zie ook reductie.

Er zijn voor ieder dagdeel koffie, thee en koekjes aanwezig, Overige wensen t.a.v. eten of drinken kunnen in overleg worden vervuld (contact). Consumpties op korte loopafstand zie horeca.

Overnachting kan worden geregeld op afspraak (contact). De prijs varieert van € 15 (stretcher) tot luxe hotel. Zie ook de voorwaarden.

Deelnemersaantal

Voor de meeste activiteiten in de 5 uilen is ruimte voor ongeveer 10 personen.
Voor individueel gebruik gelden andere tarieven, zie kosten.

Voorwaarden

Aan het verblijf en/of gebruik van de 5 uilen zijn, behoudens die van algemeen te verwachten fatsoen, enkele extra voorwaarden verbonden.

 1. Voorafgaand aan enig gebruik van de 5 uilen dienen de kosten van het betreffende gebruik te zijn betaald.
 2. Voor sommige activiteiten is een borg verschuldigd van € 100. Er staan een aantal kostbaarheden in het gebouw. De borg wordt na afloop terugbetaald. Eén gebruiker zal zich schriftelijk verantwoordelijk verklaren voor de andere gebruikers m.b.t. diefstal of andere materiële schade.
 3. Voor bijzonder of uitgebreid gebruik van de 5 uilen
  (extra faciliteiten) zal een overeen te komen bedrag (via contact) tevoren worden overgemaakt op rekening 102192522 t.n.v. M.J.Coverdale.
 4. Het gebouw dient na afloop schoon te worden
  opgeleverd.
 5. M.J.Coverdale is niet aansprakelijk voor schade
  of letsel aan gebruikers van de 5 uilen.

Reductie

Eén van de sterkste aspecten van de 5 uilen is de sfeer. Bij activiteiten die deze sfeer bestendigen (zoals o.a. muziek, meditatie, retraite, expositie) wordt een 10% reductie op de betreffende prijs aangeboden, omdat dit soort activiteiten vermoedelijk sfeer-verhogend zullen werken.